preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina

NATJEČAJ ZA POSAO

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice edukacijskog rehabilitacijskog profila u posebnom Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivan Jukić, 9. 5. 2024. 10:46

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 155/22. i 156/23.), osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina, 9. svibnja 2024. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja/ice edukacijskog rehabilitacijskog profila u posebnom razrednom odjelu za učenike s teškoćama u razvoju

 

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina (Područna škola u Lupoglavu)

 

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

 

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.,  64/20., 155/22. i 156/13.) u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 28. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19. i 75/20.).

 

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),

3. dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije  od dana objave natječaja),

4. rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (za osobe koje su stekle inozemnu obrazovanu kvalifikaciju za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta u skladu s bazom reguliranih profesija http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/ i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15., 70/19.,  47/20. i 123/23.).

Cjelokupan tekst natječaja pročitajte u prilogu ove vijesti.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje čistača/spremača Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivan Jukić, 9. 5. 2024. 10:37

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 155/22. i 156/23.), osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina, 9. svibnja 2024. godine raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje čistača/spremača

 

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme

 

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina.

 

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

 

Prijevoz: u cijelosti 

 

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 155/22. i 156/23.)

 

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 3. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne starije od dana objave natječaja)

Cjelokupan tekst natječaja možete pročitati u dokumentu u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivan Jukić, 28. 3. 2024. 12:38

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 , 151/22 i 156/23) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore VI u okviru  Poziva  SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

 

- 1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno (m/ž)

- 1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sati tjedno (m/ž)

 

Mjesto rada: Božjakovina (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.

Prijevoz: u cijelosti 

Početak rada:  po okončanju  natječajnog postupka

Probni rok: 30 dana

 

Cjelokupan tekst natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 4. 3. 2024. 14:08

Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

Broj traženih osoba:

- 1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno (m/ž)

Mjesto rada: Božjakovina (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.

Prijevoz: u cijelosti 

Početak rada:  po okončanju natječajnog postupka

Probni rok: 30 dana

 Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
 • punoljetnost
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
 • na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora.

Cjelokupan tekst natječaja dostupan je u prilogu ove vijesti.

 [više]

POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 30. 1. 2024. 14:27

Božjakovina, 30. siječnja 2024.

POZIV NA RAZGOVOR KANDIDATIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI

Obavještavamo Vas da će se dana 2. veljače  2024. godine u 13:30 sati  u Osnovnoj školi “Stjepan Radić”, Božjakovina, Domaćinska 1, 10370 Dugo Selo održati razgovor s kandidatom prijavljenim na  natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u sklopu projekta Prsten potpore VI, objavljen 17. siječnja 2024. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina. Kandidat koji ispunjava formalne uvjete natječaja:

1. Josip Đurković

Kandidat koji se ne odazove razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave za natječaj.

                                                                   Ravnatelj:  Ivan Jukić, mag. inf. et math.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice hrvatskog jezika za provođenje dopunske nastave hrvatskog jezika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 17. 1. 2024. 10:21

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina, dana 17. siječnja 2024. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja/ice hrvatskog jezika za provođenje dopunske nastave hrvatskog jezika

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno nepuno radno vrijeme (5 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 , 151/22 i 156/23) u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19 i 75/20).

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),

3. dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije  od dana objave natječaja),

4. rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (za osobe koje su stekle inozemnu obrazovanu kvalifikaciju za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta u skladu s bazom reguliranih profesija http://reguliraneprofesije.azvo.hr/hr/profesije/ i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15, 70/19,  47/20 i 123/23).

Potpuni tekst natječaja dostupan je u dokumentu u prilogu ove vijesti.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 17. 1. 2024. 10:20

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 , 151/22 i 156/23) i sukladno uvjetima projektnog prijedloga Prsten potpore VI u okviru  Poziva  SF.2.4.06.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:

- 1 pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno (m/ž)

Mjesto rada: Božjakovina (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2023./2024.

Prijevoz: u cijelosti 

Početak rada:  po okončanju  natječajnog postupka

Probni rok: 30 dana

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. i 2. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19 i 22/20)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 , 64/20 , 151/22 i 156/23)

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

Potpuni tekst natječaja nalazi se u prilogu ove vijesti.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Odluke o odabiru kandidata

VAŽNO!!!

ZA OSMAŠE

UPISI U PRVI RAZRED

POPIS UDŽBENIKA

RASPORED LEKTIRE

VRIJEME INFORMACIJA

Potvrda o školovanju

NATJEČAJI ZA POSAO

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka.

POLITIKA PRIVATNOSTI

  

U školskoj godini 2023./2024. naša škola sudjeluje u dvogodišnjem međunarodnom Erasmus+ projektu ‘Solidarity is About Youth - SAY’/‘p.s. Pokreni solidarnost!’ koji se paralelno održava u Hrvatskoj, Španjolskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i Poljskoj. Cilj projekta je obogatiti nastavu građanskog odgoja i obrazovanja, a s učenicima obraditi teme solidarnosti, siromaštva, nejednakosti, diskriminacije, ljudskih prava te suvremene svjetske izazove i to kroz obradu fotografija i pisanje osvrta. Fotografije koje će učenici analizirati prednji su dio razglednice koju će poslati svojim sugrađanima, poput “poruka u boci” s ciljem pokretanja dijaloga o solidarnosti s lokalnom zajednicom - odgovorite im! Tijek projekta možete pratiti na: https://www.fraternity-card.eu/ U Hrvatskoj projekt vodi Centar za mirovne studije, a našoj školi koordinatorica je Ivana Kosko. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije iz programa Erasmus+.

RASPORED ZVONA
JELOVNIK

Za pregled jelovnika klikni OVDJE.

Oglasna ploča
RODITELJSKI SASTANCI
13.05.2024. 11:22
RODITELJSKI 3. A
Roditeljski sastanak učenika 3. a razrednog odjela održat će se u utorak,14.5.2024. godine u 18 sati. Razrednica : Andreja Njegač

19.04.2024. 14:27
RODITELJSKI 1. A PŠL
Roditeljski sastanak 1.a razreda Područne škole održat će se 23. travnja 2024. s početkom u 18 sati u učionici 1.a u Lupoglavu.  Razrednica Danijela Knežević

19.04.2024. 13:25
RODITELJSKI 5. RAZREDI
3. roditeljski sastanak 5. razreda održat će se u srijedu, 24. 4. 2024., u 18.50 u blagavaonici škole. Prvi dio roditeljskog sastanka bit će zajednički za sve roditelje učenika 5. razreda. Razrednici

18.04.2024. 14:34
RODITELJSKI ŠESTIH RAZREDA
Roditeljski sastanak šestih razreda održat će se u ponedjeljak, 22. 4. 2024. god. u 18,50h u školskoj blagovaonici.  Tema sastanka je organizacija jednodnevnog izleta za učenika na otok Krk. Razrednice

VIJESTI IZ LUPOGLAVA
01.03.2024. 15:07
VRLO GLADNA GUSJENICA U 1. A
Kako naučiti dane u tjednu bez muke i stresa? Putem zanimljivog štiva koje učenike poučava o prirodnom fenomenu transformacije gusjenice u leptira, uči djecu dane u tjednu, ali i nazive raznih namirnica i hrane. Učenici 1. a razreda područne škole Lupoglav poslušali su priču „Vrlo gladna gusjenica“ Erica Carlea. Nakon zajedničkog razgovora uslijedio je stvaralački rad. Svaki dan u tjednu nešto se događalo s našom gladnom gusjenicom koja se na kraju priče pretvorila u predivnog lektira. Učenici su ilustrirali dijelove priče koje su izvukli iz čarobnog šešira priča, a svaki ilustrirani dio dobio je i svoj zvučni zapis - svaki učenik čitao je dio priče koji je i ilustrirao. Učenici su se susreli i s izradom digitalne slikovnice u digitalnom alatu Bookcreator, a na svoj su rad jako ponosni kao i njihovi roditelji koji putem linka u svojim domovima čitaju slikovnicu koja je nastala u našoj maloj učionici. Slikovnicu možete pročitati / poslušati i vi! https://read.bookcreator.com/IoWmkxZpgY1tPRBlWzYt_36_5i0ko6oVwez59XdxTZk/V9il-zCfTwSTQBmcXwaGew

ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA

IZRADU SKULPTURE IGRA

U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.

PROJEKTI
ZANIMLJIVOSTI
Crtice iz Lupoglava

CRTICE IZ LUPOGLAVA

Pročitajte radove naših malih novinara iz Lupoglava.

LISTA DOBRIH KNJIGA

Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina / Domaćinska 1, HR-10370 Božjakovina / os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr / skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
preskoči na navigaciju