preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina

NATJEČAJ ZA POSAO

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 5. 7. 2022. 08:57

U tijeku je natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u OŠ "Stjepan Radić" u Božjakovini. Puni tekst natječaja nalazi se u prilogu.

 [više]

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 17. 6. 2022. 08:31

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) na mrežnoj stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina objavljuje se:

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA


 

Sukladno raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja škole objavljenom u Narodnim novinama br. 45/2022. dana 13. travnja 2022. godine i objavljenom na mrežnim stranicama Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina dana 13. travnja 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina je na 15. sjednici održanoj 16. svibnja 2022. godine donio

 

ODLUKU O IMENOVANJU

RAVNATELJA ŠKOLE

1. Ivan Jukić, mag. math. et. inf. imenuje se ravnateljem Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina na vrijeme od pet godina.

Prethodna suglasnost ministra znanosti i obrazovanja nije uskraćena na Odluku o imenovanju ravnatelja škole u zakonskom roku 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću i Odluke o imenovanju ravnatelja škole te se, sukladno članku 127., stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, smatra da je suglasnost ministra dana.

U skladu s navedenim Odluka o imenovanju Ivana Jukić za ravnatelja Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina od 16. svibnja 2022. godine KLASA: 007-04/22-02/04, URBROJ: 238/07-36-22-06 stupila je na snagu dana 14. lipnja 2022. godine.

 

Predsjednik školskog odbora:

Robert Samardžić

 

 [više]

ODLUKA O NEODABIRU KANDIDATA ZA MJESTO KUHARICE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 3. 6. 2022. 15:14

Odluka o neodabiru kandidata je u prilogu.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 2. 6. 2022. 14:18

Obavještavam kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave, 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen 3. svibnja 2022. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaji“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata Odlukom ravnatelja škole uz prethodnu suglasnost Školskog odbora dana 27. svibnja 2022. godine izabrane su

DORA BORECKI, magistra primarnog obrazovanja

MAGDALENA MARTINOVIĆ, magistra primarnog obrazovanja

za radna mjesta učitelja/ice razredne nastave  na određeno  puno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  2. lipnja 2022. godine na  mrežnoj stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina, www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr u rubrici pod nazivom „Natječaji“ i oglasnoj ploči škole. 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                   Jure Mišković, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 23. 5. 2022. 15:26

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi KLASA: 003-05/19-01/03; URBROJ: 238/07-36-19-01 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na natječaj na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to:

1. Magdalena Martinović

2. Dora Borecki

3. Dajana Dešić

Lista kandidata zaključena je sa rednim brojem 3.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata putem web stranice Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina  imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave, 2 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme, koji je trajao od 3. – 11. 5. 2022. godine i bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina i  Oglasnoj ploči Škole da dana

26. svibnja  (četvrtak) 2022. godine u 12:30 sati

u prostorijama Škole, Domaćinska 1, Božjakovina

pristupi razgovoru sa Povjerenstvom radi procjene i vrednovanja pojedinog kandidata.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na natječaj.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora bodovima od 0 do 5 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Nakon utvrđenog ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Povjerenstvo sastavlja završno Izvješće o vrednovanju koje sadržava kratak opis provedenog natječajnog postupka te rang listu najbolje rangiranih kandidata.

 [više]

NATJEČAJ ZA PRIJAM NA RADNO MJESTO KUHARA/ICE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Kosko, 23. 5. 2022. 15:23

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi KLASA: 003-05/19-01/03; URBROJ: 238/07-36-19-01 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na natječaj na radno mjesto kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to:

1. Ivana Krajnović

Lista kandidata zaključena je sa rednim brojem 1.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata putem web oglasne ploče  Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina  imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaj za prijam na radno mjesto kuhara/ice na određeno puno radno vrijeme, koji je trajao od 4.  - 12. svibnja 2022. godine i bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina i  Oglasnoj ploči Škole da dana

26. svibnja (četvrtak) 2022. godine u 13:00 sati

u prostorijama Škole, Domaćinska 1, Božjakovina

pristupi razgovoru sa Povjerenstvom radi procjene i vrednovanja pojedinog kandidata.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na natječaj.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora bodovima od 0 do 5 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je ostvario najmanje 51% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Nakon utvrđenog ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju Povjerenstvo sastavlja završno Izvješće o vrednovanju koje sadržava kratak opis provedenog natječajnog postupka te rang listu najbolje rangiranih kandidata.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 4. 5. 2022. 09:43

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnatelj Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina, raspisuje

NATJEČAJ za zapošljavanje kuhara/ice

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za bolovanje

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Područna škola u Lupoglavu

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20 ) i Pravilnikom o radu OŠ „Stjepan Radić“, Božjakovina – završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice,
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi preslika diplome(svjedodžbe) o završenoj školi,
 4. dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
 5. dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Cjelokupan tekst natječaja dostupan je u dokumentu u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 3. 5. 2022. 08:40

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave

 • 2 izvršitelja– m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena za bolovanje

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19 i 75/20).

Potpuni tekst natječaja nalazi se u prilogu ove vijesti.

 [više]

ODLUKU O NEODABIRU KANDIDATA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 25. 4. 2022. 17:09

Božjakovina, 25. travnja 2022. godine

 

Na temelju članka 57. Statuta Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina, a na prijedlog Povjerenstva koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata, ravnatelj škole donosi

ODLUKU O NEODABIRU KANDIDATA

 1. Na temelju raspisanog natječaja za prijam zaposlenika na radno mjesto učitelja/ice gegorafije, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen 31. ožujka 2022. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina nije izvršen odabir kandidata.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnatelj:
Jure Mišković, prof.

 [više]

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE “STJEPAN RADIĆ”, BOŽJAKOVINA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 13. 4. 2022. 12:04

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OŠ “STJEPAN RADIĆ”

BOŽJAKOVINA

 

Božjakovina, 13. travnja 2022. godine

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE “STJEPAN RADIĆ”, BOŽJAKOVINA

            Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole “Stjepan Radić”, Božjakovina objavljen je u Narodnim novinama broj 45./22 dana 13. travnja 2022. godine godine i na mrežnim stranicama Osnovne škole “Stjepan Radić”, Božjakovina dana 13. travnja 2022. godine.

            Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole, a teče od 13. – 28. travnja 2022. godine.

 • Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u privitku.
 • Priloženi dokumenti:

            Natječaj za imenovanje ravnatelja, ravnateljice škole.pdf

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice geografije Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 31. 3. 2022. 11:24

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnatelj Osnovne škole „Stjepan Radić, Božjakovina, raspisuje

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice geografije

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 21. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19 i 75/20).

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je u prilogu ove vijesti.

 [više]

ODLUKU O NEODABIRU KANDIDATA - Kuharica Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 22. 3. 2022. 14:48

Na temelju članka 57. Statuta Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina, a na prijedlog Povjerenstva koje sudjeluje u procjeni i vrednovanju kandidata, ravnatelj škole donosi

        ODLUKU O NEODABIRU KANDIDATA

 1. Na temelju raspisanog natječaja za prijam zaposlenika na radno mjesto kuhara/ice, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, koji je objavljen 7. ožujka 2022. godine na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina nije izvršen odabir kandidata.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj:
Jure Mišković, prof.

 [više]

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivana Budimčić, 11. 3. 2022. 13:16

U prilogu se nalazi vijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme oglašeno na natječaju 24. veljače 2022.

 [više]

LISTA KANDIDATA I POZOV KANDIDATIMA NA INTERVJU ZA RADNO MJESTO UČITELJA RAZREDNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 7. 3. 2022. 16:26

Božjakovina, 7. ožujka 2022.

Na temelju članka 9. Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi KLASA: 003-05/19-01/03; URBROJ: 238/07-36-19-01 Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih na natječaj na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i to:

1. Magdalena Martinović

2. Dora Borecki

Lista kandidata zaključena je sa rednim brojem 2.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata putem web stranice Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina  imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za prijam na radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme, koji je trajao od 24. 2. – 3. 3. 2022. godine i bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Osnovne škole „Stjepan Radić“, Božjakovina i  Oglasnoj ploči Škole da dana

9. ožujka  (srijeda) 2022. godine u 12:00 sati

u prostorijama Škole, Domaćinska 1, Božjakovina

pristupi razgovoru sa Povjerenstvom radi procjene i vrednovanja pojedinog kandidata.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na natječaj.

U prilogu se nalazi potpuni tekst dokumenta.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje kuhara/ice Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 7. 3. 2022. 13:37

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina, dana 7. ožujka  2022. godine raspisuje

NATJEČAJ za zapošljavanje kuhara/ice

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: područna škola u Lupoglavu

Prijevoz: u cijelosti 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20 ) i Pravilnikom o radu OŠ „Stjepan Radić“, Božjakovina – završena srednja škola – program kuhar, odnosno KV kuhar.

Uz pismenu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. preslika osobne iskaznice ili domovnice
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi preslika diplome(svjedodžbe) o završenoj školi,
 4. dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
 5. dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je u dokumentu u prilogu.

 [više]

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Dijana Puljić Krklec, 23. 2. 2022. 12:09

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnatelj Osnovne škole „Stjepan Radić, Božjakovina, raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave

 • 1 izvršitelj – m/ž, na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina

Ugovor o radu sklapa se uz obvezan probni rad.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada

 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19 i 75/20).

Potpuni tekst natječaja nalazi se u dokumentu u prilogu. 

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Odluke o odabiru kandidata

VAŽNO!!!

!!! UPISI U PRVI RAZRED !!!

ZA OSMAŠE

POPIS UDŽBENIKA

RASPORED LEKTIRE

VRIJEME INFORMACIJA

Potvrda o školovanju

NATJEČAJI ZA POSAO

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u Pravilniku o zaštiti podataka.

POLITIKA PRIVATNOSTI

  

RIJEČ DANA
JELOVNIK

Za pregled jelovnika klikni OVDJE.

RASPORED ZVONA
Oglasna ploča
RODITELJSKI SASTANCI
24.05.2022. 14:19
RODITELJSKI 7. c
Roditeljski sastanak za 7.c održat će se u utorak, 24. 5. 2022. u 18:00 sati. Razrednica Valentina Vrban OTKAZANO!

20.05.2022. 12:20
Roditeljski sastanci 6. a i 6. d
Roditeljski sastanak 6.d razreda održat će se u ponedjeljak, 23.5. u 18:15 h. Razrednica Dragica Katić   Roditeljski sastanak 6.a razreda održat će se u četvrtak, 26.5. u 18:50 h. Razrednica Irena Bebek Glogovšek

16.05.2022. 14:25
RODITELJSKI 7. A
Roditeljski sastanak 7. a održat će u četvrtak, 19. 5. 2022. u 18:45. Razrednica Ivana Skočić

16.05.2022. 13:39
Roditeljski sastanak 7.d
Roditeljski sastanak za roditelje učenika 7.d razreda održat će se 19. svibnja (četvrtak) u 18:00. Razrednik Ivan Jukić

16.05.2022. 11:49
RODITELJSKI 7. B
Roditeljski sastanak 7. b održat će se u utorak 23. 5. 2022. u 18.45 sati. Razrednica Ksenija Knapić

04.05.2022. 14:51
Roditeljski sastanak 3.a
Roditeljski sastanak 3.a razreda održat će se 6.5.2022. u 18:15h u učionici 3.a razreda.    učiteljica Magdalena Martinović

29.04.2022. 10:06
RODITELJSKI 5. a
Roditeljski sastanak 5.a održat će se u ponedjeljak 2. svibnja 2022., s početkom u 18:45 sati. Razrednica: Anita Kuruc

26.04.2022. 17:25
Roditeljski sastanak 2. C
Roditeljski sastanak 2.c održat će se 28. travnja 2022. u 17 h.. učiteljica Mirjana Paj

25.04.2022. 11:36
RODITELJSKI 2. B
Roditeljski sastanak 2. b održat će se u utorak 26. 4. u 18 sati. Učiteljica Sanja Biškup

13.04.2022. 15:01
RODITELJSKI OSMIH RAZREDA
Roditeljski sastanak osmih razreda održat će se 28. travnja 2022. u 18 sati vezano za organizaciju maturalnog putovanja učenika u Istru. Razrednice

12.04.2022. 14:51
RODITELJSKI 5. B
Poštovani roditelji, obavještavam vas kako će se roditeljski sastanak 5. B razreda održati u novom terminu u SRIJEDU 13.4.2022. s početkom u 17.30 sati. Lijep pozdrav!   razrednica Sanja Ivanović 

07.04.2022. 11:03
Roditeljski sastanak 5. c
Poštovani roditelji, obavještavam vas kako će se roditeljski sastanak 5. c razreda održati u utorak, 12.4.2022. s početkom u 18.15 sati. Lijep pozdrav!   Razrednica Jasna Holik

VIJESTI IZ LUPOGLAVA
06.05.2022. 11:45
Drage mame, sretan vam vaš dan!
Povodom Majčinog dana koji se obilježava drugu nedjelju u svibnju, učenici 1. a i 3. b pripremili su jučer, 5. svibnja 2022., kratku priredbu za svoje mame i bake. Učenici su recitirali razne recitacije svojim majkama, izveli igrokaz „Djed i repa“, a zbor 1. a i 3. b radosno je pjevao naučene pjesme. Roditelji su se odazvali pozivu te s oduševljenjem pratili priredbu. Na kraju priredbe zahvalili smo roditeljima na dolasku te istaknuli kako se radujemo, nakon pandemijskog razdoblja, mnogim budućim priredbama i zajedničkim okupljanjima u školi. Učenici su darovali svoje mame prigodnim poklonima povodom Majčinog dana koje su izradili sa svojim učiteljicama Renatom Jelečki, Danijelom Knežević i vjeroučiteljicom Tadijanom Marčinković.

21.10.2021. 10:50
Zoo u gostima
3. b područne škole  putem Zoom aplikacije 18. listopada 2021. godine u našem je razredu ugostio edukatore iz Zoološkog vrta grada Zagreba u okviru programa online edukacija „ZOO u gostima“. Tema edukacije bila je Voda koja život znači. Učenici su sudjelovali u predavanju, razgovarali s edukatorima, promatrali pokuse koji su se uživo izvodili,  naučili mnogo o vodenim lavovima te o biljkama i životinjama  koje žive u vodama tekućicama i stajaćicama. Saznali da u Zoološki vrt uskoro stižu žirafe te da majmuni zapravo uopće ne vole banane onoliko koliko svi misle. Razgovarali smo s edukatorima o postupcima zaštite naše Zemlje, načinima očuvanja pitke vode u svijetu, ali i o malim doprinosima kojima mi možemo pomoći da naš planet bude i dalje lijepo, mirisno, ugodno i zdravo mjesto za život ne samo nama nego i svima koji na njega tek dolaze. Bilo je zanimljivo i poučno. Dogovor je već nastao i za sljedeću nastavnu godinu.

ZAHVALJUJEMO TVRTKI MONTING D.O.O. NA VELIKODUŠNOJ DONACIJI ZA

IZRADU SKULPTURE IGRA

U DVORIŠTU NAŠE ŠKOLE.

PROJEKTI
ZANIMLJIVOSTI
Crtice iz Lupoglava

CRTICE IZ LUPOGLAVA

Pročitajte radove naših malih novinara iz Lupoglava.

NOVO U KNJIŽNICI

LISTA DOBRIH KNJIGA

Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s pedagozima, učiteljima i knjižničarima, svake godine izabire najbolje naslove za male knjigoljupce i njihove roditelje. Dosadašnje liste knjiga pogledajte OVDJE.

Anketa
Čitate li knjige?

CMS za škole logo
Osnovna škola "Stjepan Radić" Božjakovina / Domaćinska 1, HR-10370 Božjakovina / os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr / skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
preskoči na navigaciju